لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

Big Red Ball
1399-09-26 تاریخ بار‌گذاری:
Color Family
1399-09-26 تاریخ بار‌گذاری:
Dump Truck Song
1399-09-26 تاریخ بار‌گذاری:
Hot Cross Buns
1399-09-26 تاریخ بار‌گذاری:
Polly Put the Kettle On
1399-09-26 تاریخ بار‌گذاری:
Tick Tock I'm a Little Cuckoo Clock
1399-09-26 تاریخ بار‌گذاری:
Wash Your Hands
1399-09-26 تاریخ بار‌گذاری:
We're Going on a Lion Hunt Song
1399-09-26 تاریخ بار‌گذاری:
All Around the Kitchen
1399-09-26 تاریخ بار‌گذاری:
Bedtime Prayer
1399-09-26 تاریخ بار‌گذاری:
Bluebird Song - Color Song for Kids
1399-09-26 تاریخ بار‌گذاری:
Can You Say Hi - Hello Songs for Kids
1399-09-26 تاریخ بار‌گذاری:
Choo Choo Train
1399-09-26 تاریخ بار‌گذاری:
Coronavirus Song -The less we get Together
1399-09-26 تاریخ بار‌گذاری:
Count to 100 song
1399-09-26 تاریخ بار‌گذاری:
Five Little Caterpillars
1399-09-26 تاریخ بار‌گذاری:
Five Little Raindrops
1399-09-26 تاریخ بار‌گذاری:
Freeze Dance
1399-09-26 تاریخ بار‌گذاری:
Good Morning Song for Kids
1399-09-26 تاریخ بار‌گذاری:
Hey Good Morning
1399-09-26 تاریخ بار‌گذاری:
Hop A Little Jump a Little Rhyme
1399-09-26 تاریخ بار‌گذاری:
?How Do You Do
1399-09-26 تاریخ بار‌گذاری:
I Love Christmas - Christmas Songs
1399-09-26 تاریخ بار‌گذاری:
I Love My Daddy
1399-09-26 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره انیمیشن Kiboomers

کیبومرز یک مجموعه کانادایی شاد و موزیکال آموزشی مناسب کودکان 2 سال به بالا است. ویدیوهای آموزشی این انیمیشن شامل آموزش حروف، اعداد، اشکال، رنگ ها، شعرهای مهد کودک، آب و هوا، روزهای هفته، تعطیلات، نحوه شمارش و موارد دیگر است.
کارتون Kiboomers با انیمیشن های زیبا و ترانه های شاد برای کودکان بسیار جذاب است و به راحتی کودکان را با خود همراه می کند و سرعت یادگیری آنها را بالا می برد. بنابراین در بین کارتون های موزیکال مناسب پرورش کودک دوزبانه می تواند انتخاب مناسبی باشد.