Mira Royal Detective

Mira Royal Detective

لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01
1400-01-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E02
1400-01-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03
1400-01-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E01
1399-09-11 تاریخ بار‌گذاری:
S01E02
1399-09-11 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03
1399-09-11 تاریخ بار‌گذاری:
S01E04
1399-09-11 تاریخ بار‌گذاری:
S01E05
1399-09-11 تاریخ بار‌گذاری:
S01E06
1399-09-11 تاریخ بار‌گذاری:
S01E07
1399-09-11 تاریخ بار‌گذاری:
S01E08
1399-09-11 تاریخ بار‌گذاری:
S01E09
1399-09-11 تاریخ بار‌گذاری:
S01E10
1399-09-11 تاریخ بار‌گذاری:
S01E11
1399-09-11 تاریخ بار‌گذاری:
S01E12
1399-09-11 تاریخ بار‌گذاری:
S01E13
1399-09-11 تاریخ بار‌گذاری:
S01E14
1399-09-11 تاریخ بار‌گذاری:
S01E15
1399-09-11 تاریخ بار‌گذاری:
S01E16
1399-09-11 تاریخ بار‌گذاری:
S01E17
1399-09-11 تاریخ بار‌گذاری:
S01E18
1399-09-11 تاریخ بار‌گذاری:
S01E19
1399-09-11 تاریخ بار‌گذاری:
S01E20
1399-09-11 تاریخ بار‌گذاری:
S01E21
1399-09-11 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره انیمیشن میرا کارآگاه سلطنتی

داستان کارتون Mira Royal Detective درباره دختری باهوش و شجاع به نام "میرا" است که در اواخر قرن نوزدهم در پادشاهی جالپور زندگی می‌کند. میرا توسط ملکه به نقش کارآگاه سلطنتی منصوب می‌شود و برای کمک به سلطنت‌ها و افراد وابسته به سلطنت به مناطق مختلف سفر می‌کند.
علاقه میرا به کمک کردن به دیگران و مصمم بودن و تسلیم نشدنش در حل مشکلات، او را به الگوی خوبی برای کودکان تبدیل کرده. این مجموعه دارای لهجه آمریکایی است و برای کودکان رده سنی 5 سال به بالا مناسب است.