The Magic School Bus Rides Again

The Magic School Bus Rides Again

لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01
1399-06-27 تاریخ بار‌گذاری:
S01E02
1399-06-27 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03
1399-06-27 تاریخ بار‌گذاری:
S01E04
1399-06-27 تاریخ بار‌گذاری:
S01E05
1399-06-27 تاریخ بار‌گذاری:
S01E06
1399-06-27 تاریخ بار‌گذاری:
S01E07
1399-06-27 تاریخ بار‌گذاری:
S01E08
1399-06-27 تاریخ بار‌گذاری:
S01E09
1399-06-27 تاریخ بار‌گذاری:
S01E10
1399-06-27 تاریخ بار‌گذاری:
S01E11
1399-06-27 تاریخ بار‌گذاری:
S01E12
1399-06-27 تاریخ بار‌گذاری:
S01E13
1399-06-27 تاریخ بار‌گذاری:
S02E01
1399-06-27 تاریخ بار‌گذاری:
S02E02
1399-06-27 تاریخ بار‌گذاری:
S02E03
1399-06-27 تاریخ بار‌گذاری:
S02E04
1399-06-27 تاریخ بار‌گذاری:
S02E05
1399-06-27 تاریخ بار‌گذاری:
S02E06
1399-06-27 تاریخ بار‌گذاری:
S02E07
1399-06-27 تاریخ بار‌گذاری:
S02E08
1399-06-27 تاریخ بار‌گذاری:
S02E09
1399-06-27 تاریخ بار‌گذاری:
S02E10
1399-06-27 تاریخ بار‌گذاری:
S02E11
1399-06-27 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره انیمیشن سفرهای علمی

انیمیشن The Magic School Bus Rides Again یک سریال کودکانه آمریکایی است که در واقع ادامه سریال اصلی The Magic School Bus است که در دهه 90 میلادی پخش میشده است. این انیمیشن جذاب درباره ماجراهای خواهر کوچکتر خانم فریزل، فیونا فلیسیت فریزر است که به عنوان معلم کلاس دانش آموزان را با اتوبوس جادویی مدرسه به سفرهای علمی می برد تا شگفتی های علم را کشف کنند. در هر قسمت، خانم فریزل و دانش آموزان کنجکاو از اتوبوس جادویی برای کشف مفاهیم و پدیده های مختلف علمی مانند سیستم گوارشی انسان، چرخه آب و منظومه شمسی استفاده می کنند. آنها در طول راه با چالش ها و موانع مختلفی روبرو می شوند که باید با استفاده از دانش علمی و مهارت های حل مسئله بر آن غلبه کنند. این کارتون جذاب و رنگارنگ برای آموزش کودکان 4 سال به بالا در مورد علم و تشویق به کنجکاوی و عشق به یادگیری طراحی شده است.