لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

Martha Speaks + Martha Gives Advice S01E01
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:
Martha and Skits + Martha Plays a Part S01E02
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:
Martha Takes the Cake + Codename: Martha S01E03
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:
Martha to the Rescue + Martha Camps Out S01E04
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:
Down on the Farm + Martha Runs Away S01E05
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:
Martha Blah Blah + Skits Behaves S01E06
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:
Martha and the Canine Caper + Perfectly Martha S01E07
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:
Firedog Martha + Martha’s Pickle S01E08
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:
The Dog Who Came to Dinner + Martha Calling S01E09
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:
Oh, Noooo! + Bye, Martha S01E10
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:
Martha Walks the Dog + Martha’s Got Talent S01E11
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:
Martha the Hero Maker + Starstruck Martha S01E12
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:
Martha in Charge + Truman and the Deep Blue Sea S01E13
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:
Escape from Flea Island + No Dogs Allowed S01E14
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:
Ain’t Nothin’ but a Pound Dog: Part 1 & 2 S01E15
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:
Raiders of the Lost Art + Martha Says It with Flowers S01E16
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:
Martha Doesn’t Speak Monkey! + Martha & Truman Get Lost S01E17
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:
Best in Show + Truman on the Ball S01E20
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:
Martha Gets Spooked + Martha Changes Her Luck S01E18
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:
Martha Runs the Store: Part 1 & 2 S01E19
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:
Itchy Martha + Martha and the Thief of Hearts S01E22
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:
There Goes the Neighborhood + Ice Scream S01E24
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:
Nurse Martha + T.D. Gets the Scoop S01E25
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:
Alice Twinkle Toes + Martha Fails the Course S01E23
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

آشنایی با کارتون Martha Speaks

انیمیشن کارتون مارتا حرف می زند یک مجموعه آموزشی کانادایی-آمریکایی است که بر اساس کتاب داستانی با همین نام و برای کودکان بالای 4 سال ساخته شده است. داستان این مجموعه درباره یک سگ به نام مارتا است که با خوردن سوپ الفبا قادر به صحبت کردن می شود و در ادامه ماجراهایی را به وجود می آورد. هر قسمت از این انیمیشن به دو بخش تقسیم می شود که هدف از هر قسمت آموزش واژگان جدید در مورد موضوع مربوطه است. به این تریتب کودک واژگان جدید را به صورت کاربردی و در مکالمات روزمره ای که در این مجموعه به کار می رود می آموزد. همچنین لغات جدید در طول آن قسمت چندین بار تکرار می شود که باعث تثبیت واژگان در ذهن کودک می شود.

برای آشنایی بیشتر با کارتون Marta Speaks و ویژگی های مثبت آن برای پرورش کودک دوزبانه، روی لینک زیر کلیک کنید:

معرفی کارتون مارتا