Mother Goose Club

Mother Goose Club

لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

Ice Cream Song
1398-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
Baa Baa Baa Sheep
1398-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
Clap Your Hands
1398-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
Hickory Dickory Dock
1398-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
Itsy Bitsy Spider
1398-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
Little Bo Peep
1398-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
Mary, Mary, Quite Contrary
1398-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
One Two Buckle My Shoe
1398-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
Rig-a-Jig-Jig
1398-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
Teddy Bear, Teddy Bear
1398-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
Where is Thumbkin?
1398-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
Baa Baa's Rhyme Time Bonanza
1398-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
Hickory Dickory Dock Rocks
1398-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
Itsy Bitsy Spider Time
1398-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
One, Two Buckle My Shoe
1398-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
Teddy Bear Boogie Woogie
1398-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
ABC Song
1398-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
Twinkle, Twinkle Little Star
1398-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
Wheels on the Bus
1398-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
Pat-a-Cake
1398-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
If You're Happy and You Know It
1398-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
Old MacDonald Had a Farm
1398-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
Head, Shoulders, Knees and Toes
1398-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
Mary Had a Little Lamb
1398-07-02 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره مجموعه مادر گوس کلاب

مجموعه Mother Goose Club یکی از بهترین مجموعه های موزیکال مناسب برای رده سنی 6 ماه به بالا است. این مجموعه آمریکایی شامل ترانه های کلاسیک مانند "Humpty Dumpty" و "Mary Had a Little Lamb" و همچنین ترانه های آموزشی ساخت خود این مجموعه با موضوعات مختلفی از جمله رنگ ها، حیوانات و اعداد است. محتوای کارتون مادر گوس کلاب به گونه ای سرگرم کننده و آموزشی طراحی شده و با تصاویر و آهنگ های جذابی که دارد کودکان را با خود همراه می کند. توجه کنید کودکان زیر دو سال از این مجموعه می توانند به صورت صوتی استفاده کنند.