The Big Comfy Couch

The Big Comfy Couch

لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01
1402-01-17 تاریخ بار‌گذاری:
S01E02
1402-01-17 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03
1402-01-17 تاریخ بار‌گذاری:
S01E04
1402-01-17 تاریخ بار‌گذاری:
S01E05
1402-01-17 تاریخ بار‌گذاری:
S01E06
1402-01-17 تاریخ بار‌گذاری:
S01E07
1402-01-17 تاریخ بار‌گذاری:
S01E08
1402-01-17 تاریخ بار‌گذاری:
S01E09
1402-01-17 تاریخ بار‌گذاری:
S01E10
1402-01-17 تاریخ بار‌گذاری:
S01E011
1402-01-17 تاریخ بار‌گذاری:
S01E12
1402-01-17 تاریخ بار‌گذاری:
S01E13
1402-01-17 تاریخ بار‌گذاری:
S02E01
1402-01-17 تاریخ بار‌گذاری:
S02E02
1402-01-17 تاریخ بار‌گذاری:
S02E03
1402-01-17 تاریخ بار‌گذاری:
S02E04
1402-01-17 تاریخ بار‌گذاری:
S02E05
1402-01-17 تاریخ بار‌گذاری:
S02E06
1402-01-17 تاریخ بار‌گذاری:
S02E07
1402-01-17 تاریخ بار‌گذاری:
S02E08
1402-01-17 تاریخ بار‌گذاری:
S02E09
1402-01-17 تاریخ بار‌گذاری:
S02E10
1402-01-17 تاریخ بار‌گذاری:
S02E11
1402-01-17 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره The Big Comfy Couch

The Big Comfy Couch (کاناپه بزرگ راحت) یک مجموعه تلویزیونی کانادایی کودکانه است که از سال 1992 تا 2006 پخش شد. در این برنامه یک دلقک به نام لونت (Loonette) و عروسک او، مولی (Molly)، دنیای اطراف خود را از مکان دنج خود روی یک کاناپه بزرگ راحت کشف می کنند.
کارتون بیگ کامفی کوچ مملو از آهنگ ها، داستان ها و بازی های تخیلی و همچنین درس های ارزشمند زندگی برای کودکان است. تاکید بر فعالیت بدنی و ورزش، و همچنین پیام‌های مثبت در مورد یادگیری و رشد، The Big Comfy Couch را مورد علاقه والدین و مربیان قرار می‌دهد. این مجموعه که یکی از بهترین انتخاب ها برای پرورش کودک دوزبانه در رده های سنی پایین است، دارای لهجه امریکن است و برای کودکان رده سنی 1 سال به بالا مناسب است. البته توجه کنید که کودکان زیر دو سال به صورت صوتی می توانند از این مجموعه استفاده کنند.